Language Arts
7 Điều không nên làm trong lần đầu nói chuyện với người nước ngoài
5 tháng trước Dương Hinh
139 lượt xem

7 Điều không nên làm trong lần đầu nói chuyện với người nước ngoài

Mọi người đã từng gặp người nước ngoài bao giờ chưa? Có bạn nào từng rất tò mò, rất muốn nói chuyện với họ nhưng lại không dám tiến lên bắt chuyện không? Thường thì các bạn rất hay mắc phải những trường hợp này, hãy đọc để biết thêm nhé!

1. Không nên tránh né người nước ngoài. 

Đối với những con người ngoại quốc xa lạ, có rất nhiều bạn khi gặp họ sẽ có hành... Xem thêm

New friends manga

New friends manga

5 tháng trước Dương Hinh
116 lượt xem
Những câu nói hay tiếng anh

Những câu nói hay tiếng anh

5 tháng trước Dương Hinh
124 lượt xem
Better bent than broken - Dẻo cong hơn rắn giòn
5 tháng trước Dương Hinh
152 lượt xem

Better bent than broken - Dẻo cong hơn rắn giòn

Once a huge oak tree stood on the bank of a river. It was well nourished by the water of the river. Naturally, it was very strong and had a thick stem. Just nearby, grew some reeds with thin but flexible stems. They stood almost half in water and had flourished well too.

One day, strong winds blew. The tree, though huge and strong, broke from the middle and was thrown across the stream just among the reeds. On the other hand, the tree was very surprised to see that the reeds suffered no harm... Xem thêm

Language Arts © 2018